Gebedsbrief November 2018

Liewe vriende,

Net 'n vinnige enetjie voordat November eindig en almal hulle onderskeie rigtings inslaan.

Eerstens, 'n groot dankie aan elkeen wat vanjaar (sover) bygedra het deur gebed, finansiële bydraes en andersinds.
Ons voel aan dat daar mense is wat nie alleen finansies gee nie, maar hullesélf, soos Paulus geskryf het!

Madeleen se tog: het die Africa Trek van OM klaargemaak in Dar es Salaam en is nou op haar eie in Mombasa, vertrek vandag na vriende in Nairobi en verder.

Oktober was ons twee maal in SA, met die siekte en afsterwe van Betsie se suster. Terug van daar was ek self bietjie siek; die energie kom nou eers terug.

Lig vir die Kinders Stigting brei uit, maar ons staan ook voor 'n groot uitdaging in die geloof.

Dis goed om te sien hoe die gemeentes onder die Ovaherero na mekaar uitreik en ook graag die werk by Gam wil versterk. Ons het 'n jong paar in gedagte wat daar kan gaan bly en voltyds werk.

Frans Chapman en Christof Timi, San-broers, neem deel aan die opneem van die audio-weergawe van die Bybel in hulle taal.

1 Kor. 1:4-9 "God is getrou".

Vrede

Henk